JM does not take responsibility for the translation

Projektledning

Ett framgångsrikt projekt har tydliga rollfördelningar. Hos oss är det våra arbetschefer som är projektledare.

Arbetschefen ansvarar för hela genomförandet, och är navet i kommunikation och information som gäller ett projekt. Det innebär arbetsledning av projektorganisationen, såväl konsulter som anställda, samt ekonomi- och resultatansvar. Inte minst innebär det också ett ansvar för att projektet motsvarar ställda krav avseende kvalitet, miljö, säkerhet och lönsamhet.

Jämför bostäder