JM does not take responsibility for the translation

Projektledning

Ett projekt ska ha tydliga rollfördelningar. Vi kan erbjuda er projektledare, hos oss kallar vi dem arbetschefer, som ansvarar för ett projekts hela genomförande. Det innebär arbetsledning av deltagare i projektet, såväl konsulter som anställda samt ekonomi- och resultatansvar.

Det innebär också ett ansvar för att projektet motsvarar ställda krav avseende kvalitet, miljö och lönsamhet.

Vår arbetschef är navet

Under hela den komplicerade processen utgör vår arbetschef navet i informationsspridningen och är även chef för all personal som deltar från JM Entreprenad.

Jämför bostäder