JM does not take responsibility for the translation

Vårt arbetssätt

JM Entreprenad kan ta alla roller inom processerna anläggning-, bygg- och fastighetsutveckling. Det är våra kunder som väljer hur mycket kompetens vi ska bidra med. Vi har både förmågan och viljan att tillsammans med byggherre och hyresgäst utveckla projekt från programhandling till garantibesiktning.

Våra platschefer har mångårig erfarenhet och bildar tillsammans med arbetsledare, lagbasar och hantverkare produktionslag som säkerställer att våra kunder får rätt produkt

Gedigen kompetens

Kärnan i all vår verksamhet är att genomföra de flesta typer av byggentreprenader med en gedigen kompetens. Våra fokusområden är teknisk kompetens, byggproduktionsprocessen samt ledarskap. För medarbetare som gärna arbetar i samverkansprojekt genomförs samverkansutbildningar, för att medarbetarna till fullo ska förstå de verktyg som används, samt vad som skiljer samverkansprojekt från mer traditionella uppdrag.

Jämför bostäder