JM does not take responsibility for the translation

Vårt arbetssätt

JM Entreprenad har kapacitet att ta alla roller inom anläggnings- och infrastrukturprojekt. Det är kundens önskemål och entreprenadformen som styr hur mycket kompetens vi ska bidra med i ett projekt.

Våra arbetschefer och platschefer har mångårig erfarenhet. Tillsammans med arbetsledare, entreprenadingenjörer, mättekniker och yrkesarbetare bildar de kunniga produktionslag som säkerställer nöjda kunder. Till stöd har vi skickliga och engagerade projekteringsledare, kalkylatorer och inköpare. Vår projektstyrning och IT-stöd säkerställer en effektiv och transparent projektadministration och redovisning.

En enklare resa

Att i god samverkan genomföra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad är grundläggande i vår bransch. På JM Entreprenad sträcker vi oss längre – vi ska ge våra kunder en enklare resa till ett färdigt projekt. Vi ska vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod 'Rätt från mig' innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.

Jämför bostäder