JM does not take responsibility for the translation

Garantiåtaganden

I de projekt som omfattas av garantiåtaganden kommer vi tillsammans med kunden i god tid före slutbesiktning överens om de rutiner som ska gälla för servicebesök och felanmälningar under garantitiden, med sikte på en snabb och effektiv hantering

Om du som kund behöver komma i kontakt med oss angående ett garantiärende, så gör du det enklast genom att följa de rutiner vi kommit överens om i det aktuella projektet. Alternativt kontaktar du oss via e-post till jme.eftermarknad@jm.se, eller via telefon 08-782 87 00 där du begär JM Entreprenads eftermarknad.

När du kontaktar oss behöver vi få information om vilken beställare och vilket projekt det gäller. Och vid felanmälan är det viktigt att vi får information om vilket utrymme, lokal eller yta som avses, t ex lägenhetsnummer. Om du har mejlat till oss så behöver vi förstås också dina kontaktuppgifter så att vi snabbt kan återkomma till dig.

Jämför bostäder