JM does not take responsibility for the translation

Putsad fasad

Våra modeller är oerhört enkla, de bygger på tre saker: P10, P20 och murning.

  • P10 - 10 mm puts med armerande nät av glasfiber.
  • P20 - 20 mm puts med ett nät av stål.

Båda med mineralullsisolering.

Det handlar om att i alla lägen använda sig av rätt metod på rätt ställe eller en kombination av båda modellerna. Det är här vi har ett annorlunda tänk. Vi vet vad de olika modellerna har för styrkor eller begränsningar och kan i tidigt skede ge förslag på hur fasaden bör utföras. Därför vill vi vara delaktiga vid projekteringen.

Hög kompetens och lång erfarenhet

Våra murares höga kompetens och långa erfarenhet i kombination med en stor noggrannhet i genomförandet garanterar att de murade och putsade fasaderna vi tar fram håller hög kvalitet.

Jämför bostäder