JM does not take responsibility for the translation

Arbetsmetoder

Fasadavdelningen har ett strukturerat arbetssätt som vi hela tiden bygger på och förbättrar om det är nödvändigt, utifrån en bestämd modell. Man kan säga att vi gör samma sak och och om igen, och inte som många av våra konkurrenter, börja om från noll i varje projekt. Och uppfinna hjulet om och om igen.

Vi utgår alltid från en beprövad modell där mycket av förberedelserna redan är gjorda. Helt enkelt ett eget race med en egen standard.

På samma sätt arbetar vi med våra externa beställare.  Ett intimt samarbete där vi tar med de positiva arbetsmetoderna in i deras projekt.

 

Låg felprocent

De flesta fasadbyggare har serviceorganisationer som kommer in när jobbet är genomfört för att lappa och laga fel och brister i utförandet.

Vår organisation för att kontrollera och ta hand om eventuella fel består av - en man. Och han har det väldigt lugnt. Den låga felprocenten beror på vår envishet att alltid vara engagerad och ha viljan att göra rätt. I varje detalj vill vi eliminera risken för felaktigheter.

För tio år sedan gick vi över från cellplast till mineralull som putsbärande isolering, och har inte hamnat i besvär med fuktskador.
Våra fasader håller tätt och kommer göra det framledes.

Vi ska inte behöva komma tillbaka...

Vi har som övergripande mål att alltid göra ett mycket bra jobb, ett som gör att vi aldrig ska behöva komma tillbaka - om det inte handlar om att beundra vad vi gjort, för det gör vi gärna. Och det ska vi kunna göra i minst 30 år, innan det kanske är dags för en uppfräschning.

foto Sune Fridell

Jämför bostäder