JM does not take responsibility for the translation

Fasader

Inom fasadarbeten är vi specialiserade på nyproduktion av putsade och murade fasader. Vi är CFE- och SP-certifierade och håller en erkänt mycket hög kvalitet, med ansvar för detaljlösningar såväl som för hela fasadkonstruktionen.

Kunder

JM Entreprenads kunder består, förutom av JM AB, av utvalda bostadsbyggare i Stockholmsområdet. Marknadsandelen uppgår till cirka 40% av de nyproducerade fasaderna i Storstockholm.

Vi tar ansvar

JME är det enda företag som tar systemansvar för såväl detaljlösningar som hela fasadkonstruktionen, det ger kunden en extra trygghet. Våra murares höga kompetens, och långa erfarenhet i kombination med en stor noggrannhet i genomförandet garanterar att de putsade fasader vi tar fram håller en hög kvalitet.

CFE - Certifierad Fasadentreprenör

JME Fasad är en Certifierad Fasadentreprenör genom SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörföreening.

Då  ett CFE-företag anlitas kan beställaren vara säker på att de får ta del av kompetens i alla delar av företaget. Både arbets- och företagsledning har gått Boverkets kurs för murning och putsning Klass 1. En kurs som krävs för murning högre än två våningar.

Samtliga murare och putsare i företaget har förutom yrkesbevis, också gått igenom SPEFs kompetensutbildning i praktisk och teoretisk murnings - och putsteknik.

 

 Läs mer om SPEFs certifiering

SP-certifierad fasadentreprenör

JME Fasad har fått sitt SP-certifikat efter sedvanlig kontroll och bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR).

 

 Se certifikatet

Jämför bostäder