JM does not take responsibility for the translation

Stora Sköndal

Tisdagen den 17 april togs det första spadtaget till två vård- och omsorgsboenden på Stora Sköndal.

JM Entreprenad har på uppdrag uppfört ett vårdboende bestående av två stycken byggnader med 54 lägenheter i varje. Boendet är planerat för äldre personer med behov av särskilt boende med stöd och service.

Uppdraget innebar även rivning av två baracker och omdragning av befintlig väg.

Bilder

Jämför bostäder