JM does not take responsibility for the translation

Lillängen

Lägenheter för särskilt boende i Nacka

Projektuppdraget var att uppföra 45 lägenheter för särskilt boende inklusive en trädgårdsanläggning som anpassats för demensvård, på totalentreprenad.

JM Fastighetsutveckling kontaktade kommunen och olika privata aktörer för att gemensamt utarbeta ett förslag, för att få en god totalekonomi för utformning och funktion av äldreboendet.

Tillsammans med utsedd aktör tog JM fram ett åtgärdspaket med syfte att maximera nyttjandegraden i byggnaden.

Lokalerna är modernt inredda och färgsatta utefter rekommendationer från demensforskning.

Bilder

Jämför bostäder