JM does not take responsibility for the translation

Dalenum Äldreboende

Den artonde maj slogs de sista grundpålarna ner i marken och det första spadtaget kunde tas för ett nytt vård- och omsorgsboende på Dalenumområdet Lidingö. Det är femtiofyra bostäder som ska byggas fördelat på sex boendegrupper om vardera nio lägenheter. Lägenheterna anpassas för personer med demenssjukdom och stort omvårdnadsbehov.

Foto Kjell-Arne Larsson

Sinnenas trädgård

Det anläggs också en så kallad Sinnenas trädgård i direkt anslutning till boendet. Inflyttningen är beräknad till hösten 2012. Projektet följer ett framgångsrikt koncept framtaget och utvecklat av ett kunnigt och väl sammansvetsat konsultteam tillsammans med JM Entreprenad. Konceptet har redan utförts i Silverdal, Lillängen Nacka, Solbacka Norrtälje, och Ymerplan i Sigtuna/Märsta. JM fortsätter att utveckla konceptet och har för avsikt att tävla vidare vid exempelvis kommunala markanvisningar.

Traditionellt JM koncept

Dalenums äldreboende påminner mycket om Lillängen med sina trevåningsplan med en administrativ kärna och anslutande flyglar för de boende men är något större med sina sex avdelningar. Byggnaden följer det traditionella JM konceptet med stålpelare i fasad, prefabricerade utfackningspartier av trä, bärande väggar av betong samt plattbärlag. Huset får fasader av tegel och puts.

Miljöklassad Byggnad

Tomten har sanerats från miljöavfall och har på grund av markförhållandena grundlagts på pålar. JM Entreprenads kunskaper sätts på hårda prov för att nå en bra boendemiljö, då fastigheten är ljudutsatt av den angränsande Lidingöbanan och Södra Kungsvägen. Byggnaden ska även följa JMs principer för ett lågenergihus och det slutliga målet är att miljöklassa byggnaden ur energi- och miljösynpunkt till en "Miljöklassad Byggnad".

Bilder

Jämför bostäder