JM does not take responsibility for the translation

Vision Universitetsbiblioteket

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Verksamheten kvar under ombyggnadstiden

Verksamheten med utlåning av böcker och läsplatser kommer finnas kvar i byggnaden under hela ombyggnadstiden. Projektet avslutas i december 2014.

BTA ombyggnad 12 000 kvadratmeter i tre huvudetapper

Ombyggnadsarbetena utgörs av rivning, nya rumsbildningar skapas med nya ytskikt på golven. Undertaken målas. Nya installationer av VVS, el, tele och brandlarm. Distribution media utökas. Ny sprinkleranläggning i plan 2 och 3 där magasin, bokförråd och kompaktarkiv ligger.

Bilder

Jämför bostäder