JM does not take responsibility for the translation

Vargen Förskola

Nybyggnationen är belägen inom kvarteret Vargen 2 i stadsdelen Storskogen i Sundbyberg. Byggnaden består av en långsträckt välvd huskrop i två våningar med putsade fasader och ett flackt pulpettak med belagt sedum.

Stort energi- och miljöfokus

Byggnaden har ett stort energi- och miljöfokus med väsentligt högre krav på energiåtgång än myndighetskraven i BBR. Stort fokus har därför lagts på att få byggnaden så tät som möjligt. Byggnaden är utformad så att energianvändningen begränsats genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning, ventilationssystem och installationer.

Byggnad i miljöklass nivå Guld

Stort fokus har lagts på materialval för att minska byggnadens CO2 utsläpp från produktionen av ingående material. Byggnadens ytterväggar är därför till stor del lätta och täta konstruktioner.
Utöver det ställde kommunen tuffa, specifika detaljkrav på täthet, inomhusklimat, samt el- och installationsmaterial. Samtidigt skulle transporter, arbetssätt och material ge ett minimalt miljöavtryck.
Byggnaden har nu granskats på femton punkter vad avser energi, inomhusmiljö och material. Solcellerna som är installerade har en toppeffekt på 20 kW.

Projektet är nu blivit godkänd enligt hösta nivå GULD i pre-certifieringen för systemet Miljöbyggnad. Verifiering sker om ett år.

Inflyttning i januari 2013

I mitten av januari flyttar barn och pedagoger från Dimslöjans förskola in och i maj invigs Vargen. Förskolan ska arbeta med Reggio Emilia pedagogiken där man utgår ifrån varje barns inneboende möjligheter.

Bilder

  • Byggnaden består av en långsträckt välvd huskropp i två våningar med putsade fasader och ett flackt pulpettak med belagt sedum.
  • Fullt utrustat minikök
  • Gemensamma utrymmen är samlade i husets mittparti med matsal, kök samt teknik- och personalutrymmen.

Jämför bostäder