JM does not take responsibility for the translation

Rösjöskolan

Första spadtaget

I mitten av mars togs första spadtaget för Rösjöskolan. I spaden höll Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Trafik- och fastighetsnämndens ordförande och Rektorn för skolan. Dessutom deltog Biträdande rektor samt representanter från JM Entreprenad. Sollentuna tidning förevigade naturligtvis händelsen.

Skolan har idag sin verksamhet i en paviljongliknande byggnad uppförd på 1970-talet. En del av byggnaden revs 2005 och ersattes med inhyrda paviljonger.

Förutom att ersätta befintliga tillfälliga byggnader ska skolan utöka kapaciteten och bli treparallellig, vilket medför att en om- och tillbyggnad blivit nödvändig.

Bilder

Jämför bostäder