JM does not take responsibility for the translation

Koncept förskola

Stora barnkullar har ökat efterfrågan på förskolor, och i Stockholm har det kommunala fastighetsbolaget SISAB, som äger och förvaltar fler av Stockholms för-, grund- och gymnasieskolor, skapat ett koncept kallat Framtidens förskola. JM Entreprenad vann upphandlingen och har hittills kontrakterat sju förskolor inom ramen för konceptet.

Konceptet innebär att både process- och byggtider kan kortas, där man utgår från en typbyggnad med vissa fasta mått där mindre ändringar kan göras inomhus. Invändigt har förskolorna pedagogiska och energisnåla lokaler - ett resultat av mångårigt samarbete med Stockholm stad. Framtidens förskola byggs i tre olika storlekar; fem, sex eller åtta avdelningar. Första spadtaget togs i april 2013, där den första av förskolorna byggdes i Råcksta. Nu är det dags att bygga förskola nummer fem av de konceptförskolor som JM Entreprenad bygger i samverkan med beställaren SISAB. Förskolan är belägen i centrala Rinkeby och planeras ha sex avdelningar med en total yta på ca 1150 m2.

Förskolan byggs i två plan och kommer att ha miljöklassning silver. Det blir en modern och unik look utvändigt, med en invändig planlösning som är utformad för barnens och personalens välbefinnande. Utomhusmiljön anpassas efter de lokala förutsättningarna för att skapa stimulans och locka till lek, samtidigt som säkerheten är implementerad i utformningen. Förskolan kommer att bli ett stilfullt och färgglatt tillskott i bostadsområdet, med närhet till både centrum och intilliggande fotbollsplaner.

Byggnaden får ett pulpettak med den högst belägna punkten på den norra långsidan, och sluttar ner mot den södra långsidan. Den norra långsidans fasad kommer bestå av murad svart tegel med färgglada plåtutsmyckningar runt fönster och entrédörrar, medan kortsidorna samt södra långsidans fasad utgörs av röda fibercementskivor. Den invändiga miljön är utformad att vara luftig och ljus, med höga takhöjder, stora fönster samt ett ljusinsläpp i form av en takkupol i hjärtat av huset.

På JM Entreprenad har vi som mål att alltid bli bättre – ett tänk som vi använder oss av i praktiken under arbetet med konceptförskolorna. Vi utnyttjar vår erfarenhet av föregående skolor som ett verktyg i vidareutvecklingen. En extra sporre och utmaning i just det här projektet blir att uppfylla det nya miljökrav som Kv. Stolpkvarnen 1 har.

Framtidens förskolor

Framtidens förskola erbjuds i tre olika storlekar, fem, sex eller åtta avdelningar. JME har startat bygget av den femte av sju förskolor. Först ut var Hässelby-Vällingby stadsförvaltning som fick sin första förskola i Råcksta.

Förskolorna i media

ARTIKEL I BYGGINDUSTRIN nr. 33 2015: Förskola med flera repriser

ARTIKEL I BYGGVÄRLDEN nr. 1 2013: Koncept för förskola sparar tid

Första spadtaget

Första spadtaget för den allra första förskolan, togs i slutet av april 2013 av förutom barn från platsen, Skolborgarrådet Lotta Edholm, representanter för beställare samt JM-koncernen.

 

Bilder

  • Förskola nr 1, Tabulatorn, Råcksta
  • Förskola nr 2, Zinket, Vällingby
  • Förskola nr 3, Åkerbrodden, Hässelby
  • Förskola nr 5, Bredbyplan, Rinkeby
  • Förskola nr 6, Emågatan, Bagarmossen

Jämför bostäder