JM does not take responsibility for the translation

HAGASKOLAN i vallentuna

Här kommer drygt 800 barn att lära och leka i modern miljö i bevarad naturmark.

Den 7 mars 2017 togs det första spadtaget för nya Hagaskolan i Vallentuna kommun. Preliminär inflyttning är hösten 2019. Skolan, som är belägen 1 km öster om Vallentuna Centrum, kommer att bestå av två byggnader - skolbyggnad och idrottshall - som kopplas samman via länk. Bägge byggnaderna är i två plan, i skolbyggnaden placeras fläktrum på vindsplan.

Hagaskolan byggs som en treparallellig skola F-9 (drygt 800 elever) som även innehåller förskola för fyra avdelningar (ca 80 barn), och utrustas med komplett tillagningskök. Vi bygger Hagaskolan i ett nuvarande skogsområde, som till vissa delar ska behållas som framtida skolgård. Under utförande av entreprenaden ska det säkerställas skydd på den naturmark och den växtlighet som ska bevaras.

AREOR I OBJEKTET

  • BTA ca 13 900 m²

  • Tomtarea ca 45 000 m²

FÖLJ BYGGET AV HAGASKOLAN

Vi har en webbkamera på plats i Vallentuna.
Välkommen att vara med på vår resa med Hagaskolan:

 Webbkamera

EN EFTERLÄNGTAD SKOLA

Hagaskolan är ett av de större projekten i Vallentuna, och ligger många invånare varmt om hjärtat. Detta ska vara en skola och förskola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt. Lokalerna och utemiljön ska bidra till och stödja elevernas utveckling och lust att lära. Lokalernas och utemiljöns utformning ska bidra till en god arbetsmiljö för såväl personal som elever och förskolebarn. Det ska finnas trafiksäkra lösningar för hämtning och lämning, samt för personalparkering. Byggnaden utformas för att förenkla den fortsatta förvaltningen, samtidigt som den skapar förutsättningar för en effektiv energianvändning.

Jämför bostäder