JM does not take responsibility for the translation

Pir F Västra

Utbyggnaden av nordöstra delen av Pir F kunde inte genomföras 2002 då det nya flygledartornet inte tagits i bruk ännu och det gamla inte kunde rivas.

JM Entreprenad utförde byggnationen av Pir F under åren 2006-2007.

 

 
 

Plats för Jumboplan

För att öka flexibiliteten för flygbolag utanför EU, ska nu Pir F Västra utökas med glasade förbindelsegångar mellan befintliga brygghus. Det ger också större plats för flygplan typ Jumbo. Glasgångarna kommer i sin tur förlängas in i befintlig passage mellan Centralbyggnaden och Pir F, med nytt bjälklag, nytt trapphus och rulltrappor. Arbetet utförs när flygplatsen är i full drift.

Bilder

Jämför bostäder