JM does not take responsibility for the translation

Karolinska sjukhuset MRC

I syfte till att skapa ett nytt centrum för undersökningar med magnetresonanskameror (MR) har en tillbyggnad av hus R1 på Karolinska i Solna, uppförts.

Byggnaden innehåller tre stycken MR-enheter som ska nyttjas både till forskning och undersökning.

Projektet utfördes som en generalentreprenad åt Locum, men även brukaren (KS) var delaktig i samarbetet.

Byggnaden uppfördes med en bärande stomme av stål med hdf-bjälklag. Ytterväggar består av lätt utfackning och med en ovanlig beklädnad av gröntonade mineritskivor.

Bilder

Jämför bostäder