JM does not take responsibility for the translation

Driftområde Arlanda

Arlanda flygplats är i en expansionsfas och behöver bygga ut för att kunna möta behovet av ständigt ökande resenärer. Ett första steg i detta är att bereda ett nytt driftområde för att ge plats åt nya pir G.

Markberedning av ca 125 000 m2
Ombyggnation av ca 20 000 m2
Nybyggnad av 13 byggnader ca 26 000 m2
Projektvärde 760 miljoner kr

Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor. Till området dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA.
Utformning av nya driftområdet utgår ifrån en tydlig miljöprofil med miljöcertifiering av ombyggnationen samt anläggningsarbeten.

Vi bygger i direkt anslutning till landningsbanor medomfattande flygtrafik, och området är skyddsklassat. Städningen måste skötas minutiöst för att säkerställa att inget blåser över till flygplanen, vilket kan orsaka omfattande skador. Det är även viktigt att stegar och verktyg hålls inlåsta så att utrustning inte är tillgänglig för obehöriga.
Miljökraven är tuffa och projektet ska uppfylla både Breeam och Ceequal.

JM Entreprenad har en kompetent och erfaren projektorganisation, dessutom med egen anläggningsverksamhet. Vi har även arbetat i samverkansform med Swedavia i tidigare projekt med goda resultat.

Bilder

Jämför bostäder