JM does not take responsibility for the translation

Arlanda Centralbyggnaden

Högre säkerhetskrav

Huvudsyftet med om- och utbyggnaden av centralbyggnaden var att öka kapaciteten för säkerhetskontroll, integrera Pir F och Terminal 5 med centralbyggnaden och öka antalet butiker. Då centralbyggnaden (CB) mellan Terminal 5 och Pir F planerades och byggdes fanns inte behov att motivera en full utbyggnad av möjliga volymer. Säkerhetskontrollerna och butiksytorna räckte inte till för passagerarflödet inom avresehallen. CB byggdes därför ut till ursprungligt tänkt volym. CBs entrébyggnad utökades och fick fler incheckningsautomater. Huvudentrén flyttades till Terminal 5 östra del. Väggen öppnades mellan hallarna för bättre överblick.

Bilder

Jämför bostäder