JM does not take responsibility for the translation

Arlanda Bagage Syd

Projektet innebar en tillbyggnad mellan terminal två och tre på cirka 3.000 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på cirka 2.000 kvm.

Denna om- och tillbyggnad gav plats för en ny bagageanläggning som ska togs i drift i början av januari 2015.

Produktionen var tyngst under 2013. Under 2014 genomfördes mindre bygg- och installationsarbeten samt anpassningar efter att bagageleverantören var klar med sin entreprenad.

Bilder

Jämför bostäder