JM does not take responsibility for the translation

Tranhalsarna

Projektet syftade till att skapa nya och ändamålsenliga lokaler för Praktikertjänsts huvudkontor i Stockholm. Byggår för fastigheterna är 1830-1880.

Kontoret består av de tre fastigheterna Tranhalsen 6, 11 och 2 som ligger mellan Olofsgatan och Holländargatan och har besöksadressen Adolf Fredriks Kyrkogata 9. Sammanlagd BTA är ca 13 400 m2.

Tekniska utmaningar

Projektet innehöll risker i form av en rad tekniska utmaningar samt en komplicerad rivning med påföljande stomarbeten.
Även logistikarbetet var en risk i och med projektets läge i innerstaden.

Bilder

Jämför bostäder