JM does not take responsibility for the translation

Rosenborg 3 och 4 i Frösunda

Nu får Vasakronans kontorshus i kvarteret Rosenborg 1 och 2 sällskap av ett tredje och fjärde kontor, Rosenborg 3 och 4.

Husen består av två garageplan under mark, och sex våningsplan ovan mark. Byggnaderna är sammanlänkade i garageplanen med en mellandel innehållande teknikutrymmen och garagenedfart. Stor vikt har lagts vid att huset ska vara flexibelt och lätt att anpassa till hyresgästers önskemål vad gäller storleken på lokal, samt önskemål om öppna kontorsytor och/eller cellkontor.

Byggnadens arkitektoniska utformning skiljer sig från de övriga kontorshusen med sin vågmönstrade fasad, grå kulör och glasytor som bryter av. Kortsidorna består av ingjutna keramikplattor i starka kulörer. Stora glaspartier mot Rosenborgsgatan öppnar upp husens ljusgårdar mot väster. Glaspartierna screentrycks i ovankant med en diffus övergång från klart till tätt.

Byggnaderna grundläggs på betongpålar och det nedre garageplanet utförs i platsgjuten betong. Norra gavelväggen på Rosenborg 3 kommer vara beklädd med klinker. Hustaken är sedumklädda och har en kulle som döljer hisstoppar och luftintag.

Norra fasaden på Rosenborg 4 är rundad och utgör ett avslut för kontorskomplexen och annonserar sig mot södergående trafikflöde på E4.

Ytan på Rosenborg 3 är cirka 17 000 kvadratmeter (BTA) och Rosenborg 4 cirka 12 500 kvadratmeter (BTA).

LEED systemets högsta klass Platina

Byggnaderna har en grön profil, vilket innebär stor vikt läggs på materialval, energiåtgång etc. De kommer även miljöcertifieras enligt LEED-systemets högsta klass, Platina, vilket innebär att det blir det andra projektet i Sverige som uppnår denna klass.

Ett samarbete inom JM Entreprenad

Projektet utförs i ett samarbete mellan JM Entreprenads regioner Anläggning och Hus samt Fasadavdelningen, där Anläggning utför mark och betongarbeten, Hus stomme, stomkomplettering och inredning. Fasad utför murningsarbetena.

Hållbart byggande

JM Entreprenad tillsammans med Vasakronan och Cramo har inlett ett gemensamt projekt för att utveckla en struktur till hållbart byggande. Parterna har beslutat att koncentrera sig på byggets logistik då projektet är en utmärkt plattform för att utveckla sturktur för hållbart byggande.

 Hållbart byggande

Rosenborg vann Årets Miljöpris

Arrangör till priset är tidskriften Betong. En jury utsåg tre kandidater till årets tävling och Rosenborg vann första pris. JM Entreprenad som är stolt entreprenör till projektet Rosenborg 3 och 4 deltog vid prisutdelningen på Betonggalan den 13 november.

Målsättning med projektet är en LEED certifiering, Platinum.

 

Bilder

  • Rosenborg 4.
  • Bibliotek Rosenborg 4.
  • Interiör
  • Rosenborg 3. Lounge med café
  • Rosenborg 3. Vy mot Gustav III Boulevard

Jämför bostäder