JM does not take responsibility for the translation

Päronet Solna

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av Skatteverkets kontorsfastighet i Solna.

Befintlig planlösning och installationer revs i sin helhet, exkl. hörsal på plan 2 som endast delvis kompletterades med nya installationer.

I samband med ombyggnaden sänktes två gårdar en våning.

Den ena gården glasades in och kompletterades mot söder med en glasfasad. Bakom glasfasaden döljer sig de nya bjälklagen - en förbindelselänk i fem våningar som förbinder de två huskropparna ifrån söder.

Samtliga fönster i fasaden byttes ut i samband med ombyggnaden till öppningsbara fönster.

Hyresgästen evakuerades under byggtiden för att sedan flytta in i nya moderniserade och effektiviserade kontorsytor.

Bilder

Jämför bostäder