JM does not take responsibility for the translation

Isafjord Kista

Projektet avser förnyelse och ombyggnad av flera huskroppar i olika etapper. Mellan varje etapp tar byggherren de förnyade delarna i bruk.

Projektet genomförs som en samarbetsentreprenad där byggherren, hyresgästen och entreprenören tillsammans tar fram en modern och anpassad kontorslösning.

Sista etappen tas i bruk av Klövern i juli 2009.

Bilder

Jämför bostäder