JM does not take responsibility for the translation

Frösunda Park hus 2 Green Building

Arkitekter AB/WSP Arkitekter har ritat kontorsfastigheten dit JM AB flyttade sitt nya huvudkontor i december 2009. <br> <br> Fasaden är delvis putsad och har ett danskt tegel "Black Beauty".

Fastigheten ägs och förvaltas av Vasakronan och JM är hyresgäst. Kontoret är klassat som GreenBuilding.

Energianvändningen i de nya lokalerna kommer understiga Boverkets energikrav, BBR, med minst 25%.

Bilder

Jämför bostäder