JM does not take responsibility for the translation

Töfsingdalen

Projektet avser nyproduktion av ett bostadshus med 146 lägenheter, inklusive garage, beläget i Norra Djurgårdsstaden. Bostadshuset byggs som ett passivhus och ska miljöcertifieras i nivå Silver, minst.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Bilder

Jämför bostäder