JM does not take responsibility for the translation

Pianofabriken

Vattugatan 6, Sundbyberg

Projektet innefattar planering, projektering samt ombyggnad av industrifastighet till bostäder, bostadsarea BOA 1 162 kvadratmeter samt oinredd vind.

Fastigheten har rivits ur till ett tomt skal. Nu återskapas huset invändigt och anpassas till lägenheter. Nya fönster, nytt tak, putsning, lagning och färgning av fasaden tillkommer.

Bilder

Jämför bostäder