JM does not take responsibility for the translation

Obelisken etapp 1

Påbyggnad av hyresfastighet vilken delas i en tredimensionell fastighetsbildning och de nya lägenheterna bildar bostadsrättsförening. Blekingegatan i Stockholm. På bilderna visas första etappen av två i området.

Bilder

  • Mäklare www.sivkraft.se

Jämför bostäder