JM does not take responsibility for the translation

Markan

Nyproduktion av 52 hyreslägenheter

Lägenheterna är fördelat på två punkthus och två lamellhus. Lägenheterna varierar mellan en till tre rum och kök och håller hög standard med bland annat parkettgolv i alla rum och helkaklade badrum. Husen byggs enligt JMs standard för lågenergihus med stomme av filigranbjälklag och platsgjutna bärande innerväggar. Ytterväggarna är uppbyggda med stålpelare och lätt utfackning. Fasadskikt är puts med inslag av träpanel.

Gamla F2 området i Täby, Hägernäs

Husen byggs på en tomt där tidigare flygflottiljens kaserner låg och detaljplanen kräver att byggnaderna ska uppföras med liten avvikelse från de tidigare kasernernas utformning. För att kunna åstadkomma högkvalitativa hyreslägenheter med en rimlig hyresnivå mot detaljplanens krav, genomförs projektet i nära samverkan. Samtliga inblandade parter satsar tid och arbete på att samverkansformen verkligen ska fungera vilket är förutsättningen.

JM Entreprenads engagemang

Vårt engagemang startade vid det gemensamma framtagandet av första förslagsskisserna och våra projekteringsledare har under hela processen arbetat nära beställaren.

Bilder

Jämför bostäder