JM does not take responsibility for the translation

Byggnader

Vår huvudsakliga inriktning är om- och tillbyggnad samt nyproduktion av kontor, bostäder samt samhällsnyttiga lokaler i Stockholmsområdet. Vår organisation har kompetens och erfarenhet att driva både stora och mer komplexa projekt.

För oss är det uppdraget som står i centrum. Vårt ledord i varje uppdrag är att vara lyhörd, ha god servicegrad samt åstadkomma ett långsiktigt hållbart projekt både för kunden, användaren och samhället i övrigt.

Vår styrka

Vår styrka är att vi kan komma in tidigt i projektet och tillsammans med kunden på ett effektivt sätt driva hela processen fram till en färdig produkt. Vi tror att det bästa projektet skapas och drivs med öppenhet, engagemang och i förtroende samt att tydliga gemensamma mål sätts upp, följs upp och återrapporteras under och efter projektet.

Vi vill vara det självklara valet för våra kunder när ett byggnadsprojekt ska genomföras, inte bara en gång utan som en långsiktig samarbetspartner.

Uthyrning av kommersiella lokaler

Vi har även goda kontakter med flera av de ledande aktörerna inom uthyrning av kommersiella lokaler.

Jämför bostäder