JM does not take responsibility for the translation

Byggnader

Vår huvudsakliga inriktning är nyproduktion samt om- och tillbyggnad av kontor, utbildningslokaler och andra kommersiella och samhällsnyttiga lokaler och fastigheter i Stockholmsområdet. Vår organisation har kompetens och kapacitet att driva såväl mindre som större och komplexa projekt.

Vi har kompetens och kapacitet att driva mindre såväl som större och komplicerade projekt. Vi skapar värden för våra kunder genom att i god samverkan genomföra och leverera projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad – vi ska vara bäst i varje del i byggprocessen.

EN ENKLARE RESA

På JM Entreprenad anstränger vi oss för att inte bara leverera en produkt som är kvalitets- och kostnadsmässigt konkurrenskraftig, utan också för att ge våra kunder en enklare resa till ett färdigt projekt. Att resan blir enkel och problemfri säkerställer vi med en kompetent organisation, som skräddarsys för att på bästa sätt svara upp mot just de utmaningar som ställs i det specifika projektet. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod 'Rätt från mig' innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen.

Vi ska ge våra kunder en enklare resa. Inom JME bygger vi både kultur och processer för att anpassa oss efter kundens prioriteringar och behov, med bibehållen hög kvalitet och kontroll – det är innebörden av vårt erbjudande 'en enklare resa'.

Jämför bostäder