JM does not take responsibility for the translation

Spårväg City

SL har förlängt Djurgårdslinjen från Norrmalmstorg till Sergelstorg. JM Entreprenad hade uppdraget. Ett intensivt projekt som lämnade få oberörda. Projektet var klart och invigdes som planerat i juni 2010.

Förutom förlängning av spårvägen förlades cykelbanor utmed Hamngatan och gamla ledningar rustades upp.

Ljuddämpande matta

I slutet av mars lades stora betongblock, sex meter långa och drygt två meter breda, på plats och lades på rad på en tjock matta. I blocken fanns fördjupningar där rälsen lades. En "gummimatta" har efter det gjutits runt rälsen för att dämpa bullret från densamma. Se bildexempel.

Bilder

Jämför bostäder