JM does not take responsibility for the translation

Rosersberg terrassering

Entreprenaden avser terrassering för järnvägsspår till nya kombiterminalen.

Rosersberg Terminaler Stockholm Nord

Entreprenaden avser utförande av markbyggnadsarbeten för järnväg upp till 700 mm under framtida räls överkant samt byggnadsverk och bulleråtgärder inom projektet Rosersberg Terminaler Stockholm Nord.

Entreprenaden innefattar terrassering för järnvägsspår till nya kombiterminalen, betongstödmur, bullerskärmar och förlängning av gångtunnel. Entreprenaden genomförs i utökad samverkan

Bilder

Jämför bostäder