JM does not take responsibility for the translation

Nynäs NHN 2020

För att bland annat uppfylla marknadens ökande krav på miljövänliga specialoljor för däckstillverkning har Svenska Nynäs AB dragit igång en investering om cirka 650 miljoner USD. Tillverkning av vätgas är en annan produkt.

Produktionskapaciteten kommer fördubblas genom olika anläggningar som kommer byggas de närmaste tolv åren.
Anläggningens speciella verksamhet ställer stora krav på oss när det gäller utbildning och säkerhet i produktionen.

Nynäs NHN

JM Entreprenad hade tre uppdrag enligt nedan.

SR3 Site Prep

Ny vätgastillverkning som ska ta bort svavel från gaserna (Sulphur Reduction #3=SR3). Påldäck på cirka 75x40 meter inklusive uppfyllning med berg, vägar, ledningar m.m. Totalentreprenad. Start augusti 2010 klart mars 2011.

Invallning cistern

Invallning runt en cistern, bestående av en platsgjuten betongstödmur, geomembran, larmsystem m.m. En del marksanering har också genomförts. Generalentrerpenad. Start juni 2010, klart årsskiftet 2011.

Fundament HT2

Nya fundament för pumpar, tankar m.m. i en befintlig anläggning. Totalentreprenad. Start maj 2010 klart december 2011.

Bilder

Jämför bostäder