JM does not take responsibility for the translation

Märstastråket

Märstastråket är ett 39 km långt cykelstråk mellan Stockholm och Märsta. Stråket blir nu komplett i och med att vi bygger två länkar mellan Upplands Väsby och Rosersberg.

Entreprenaden avser utförande av ca fem km ny gång- och cykelbana utmed väg 859. Projektet omfattar även två nya cirkulationsplatser, nya busshållplatser, anslutningsvägar samt belysning utmed vägen. Vi kommer även att lägga om vattenledningar och utföra underhållsåtgärder på flera broar längs sträckan.

Projektet startade i maj 2016 och beräknas vara klart i juni 2017.

Bilder

Jämför bostäder