JM does not take responsibility for the translation

Lindholmen markförstärkning

Projektet omfattade markförstärkning av banvall.

Projektet omfattar rivning av spåranläggning, skydd av kablar och ledningar, demontering av KTL-fundament och stolpar, schakt för terrassbotten, jordförstärkning med tillhörande kontroller, återuppbyggnad med förstärkningslager, ballastlager och ny spåranläggning, samt röjning och dikning längs banvall samt dräneringsarbeten och motfyll av järnvägsbank.

Bilder

Jämför bostäder