JM does not take responsibility for the translation

Kårstagrenen

Projektet omfattar dubbelspårutbyggnad inklusive bro och stödmurar på Kårstagrenen, Vallentuna.

Entreprenaden omfattar ny dubbelspårsbro över Gamla Karlbergsvägen inklusive anslutande bankar, ombyggnad befintlig järnvägsbro över Bällstabergsvägen, bank för nytt spår och stödmurar.

Bilder

Jämför bostäder