JM does not take responsibility for the translation

Hornsberg gator och mark

Entreprenaden omfattar fem delentreprenader i området i Hornsberg.
- Anläggande av Moa Martinssons Torg
- Finplanering av Lindhagensgatan
- Finplanering av gator (E24, HD 1) samt beklädningsarbeten av stödmur (HD 4)
- Anläggande av ledning för fjärrkyla
- Färdigställande av Nelly Sachs Parken

Bilder

Jämför bostäder