JM does not take responsibility for the translation

Hekla 3 Infrastruktur et 1

Projektet innefattade även finplaneringsarbeten innefattande gator, gångbanor, trädplanering, plattläggningar med mera runt Hus 10 i Kv Hekla som JM Entreprenad uppför åt Vasakronan.

Mark- och grundläggningsarbeten

Förutom infrastrukturarbeten utförde anläggning även grund- och anläggningsarbetena till fastigheten på Isafjordsgatan i Kista.

Bilder

Jämför bostäder