JM does not take responsibility for the translation

E260 Trafikplats Rissne

Entreprenaden omfattar en trafikplats med ramper, motorväg och lokalgator.

Trafikplatsen är en elliptisk cirkulationsplats ovanför Ulvsundavägen med fyra anslutande ramper. Höjdskillnader mellan ramper och Ulvsundavägen tas upp av grässlänter och stödmurar i betong med en slät yta.

Trafikplatsens frontmurar och stödmurar innanför cirkulationen får ett mönster i form av vertikala linjer. Stenarna i betongen friläggs för att lyfta fram mönstret. Ytorna kommer belysas kvällstid så mönstret framträder.

Gång- och cykelvägar över Ulvsundavägen och Enköpingsvägen utförs i cortenstål respektive stål. Gångvägen över Enköpingsvägen blir en tillfällig lösning i avvaktan på att Tvärbanan byggs ut. Då får gång och cykeltrafiken en gemensam bro med Tvärbanan.

Orientering Rissne Trafikplats E18

Bilder

Jämför bostäder