JM does not take responsibility for the translation

Båtbyggargatan

Mätningar i området för östra delen av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad, visar sig ha sjunkit på grund av marksättningar vilket kan komma fortgå i ytterligare tjugo år.

Detta påverkar även avlopps-, vatten och fjärrvärmeledningar som löper utmed gatorna. För att undvika framtida problem kommer därför förstärkningsarbeten att genomföras.

Gatan förankras i berggrunden

I november 2010 inleddes förstärkningsarbeten på Båtbyggargatans östra del samt Vävar Johans Gata, söder om Båtbyggargatan. Arbetet beräknas pågå fram till december 2011. Förstärkningen görs med ett påldäck som förankras i berggrunden. En betongplatta byggs 2-3 meter under gatan vilken bärs upp av pålar som borras ner i berget. För att kunna utföra pålningen med så lite störningar som möjligt för omkringliggande fastigheter, borras pålarna ner, vilket är betydligt tystare än att slå ner dem. Ett antal kontrollslag kommer dock göras på varje påle för att kontrollera att den nått berggrunden.

Bilder

Jämför bostäder