JM does not take responsibility for the translation

Sopsug Mariatorget

JM Entreprenad har fått i uppdrag att utföra markarbetena för installation av sopsug på Mariatorget. Nu kan tiden för överfulla papperskorgar på offentliga platser snart vara historia. Tanken är att staden ska testa lösningen och blir projektet lyckat kan det bli aktuellt på fler platser i staden framöver. Mariatorget är först ut.

Underjordiskt avfallssystem

Avfall som slängs i papperkorgarna sugs ner under marken vidare till en terminal. Därigenom minskar transporterna med sopbilar i staden då behållaren endast behöver tömmas en gång i veckan. Avfallet har då komprimerats vilket minskar bränsleförbrukningen ytterligare. En miljövinst, även med energin inräknad som går åt för sopsugandet.

Bilder

Jämför bostäder