JM does not take responsibility for the translation

Kv Kojan Hornsberg, sanering

På västra Kungsholmen växer ett helt nytt bostadsområde fram och JM Entreprenad har sanerat marken efter ett asfaltverk som tidigare var placerat där.

Det schaktades efter ett kontrollerat rutnät med rutor om tio gånger tio meter. Miljökonsulter från Bjerking provtog de förorenade schaktmassorna. Mycket höga halter av alifater och aromater påträffades i området.

Området gränsar till Mälaren

Eftersom området gränsar till Mälaren bedrevs en del av schakten under vatten och vattenrening på plats var ett krav. Totalt transporterades cirka 48 000 ton förorenade massor till godkända deponier för behandling.

Sponten blev cirka tio meter djup, varför maskinerna fick lyftas ner med helikopter för schaktningsarbetena.

Kv Lusten

Bredvid kvarteret Kojan har Familjebostäder låtit uppföra ett höghus med lägenheter. JM Entreprenad utförde schakten för spont förutom marksaneringen efter tidigare verksamheter, bland annat ett asfaltverk.

Idag en prisbelönt strandpark

Idag löper en strandpark utmed Mälarens strand som vann Sienapriset 2012.

Läs mer

Bilder

Jämför bostäder