JM does not take responsibility for the translation

Hekla 3 Hus 10, mark

Grundläggningsarbeten för Vasakronans nya kontor kv Hekla i Kista, hus 10

Ingående arbeten:

  • Spont mot Isafjordsgatan
  • Detaljschakt för grundläggning av balkar och plintar på fast berg
  • Borrning av rörpålar i del av grund med fribärande platta
  • Borrning av GV stag för förankring av huset i berg p.g.a. vindlaster
  • Uppackning för gjutning av bottenplatta
  • VA- och elarbeten under bottenplatta
  • Återfyllning mot vägg

Bilder

Jämför bostäder