JM does not take responsibility for the translation

Gasklocka 1 och 2

De två gasklockorna ritade av Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet och som stått tomma sedan 1960, kommer tas i bruk igen men inom helt nya användningsområden. Gasverksområdet i Hjorthagen är tänkt att omvandlas till att innehålla öppna scener för kulturverksamheter.

Gasklocka 1, innehöll cirka 10 000 kubikmeter vatten med ett största djup på åtta meter. Vattnet pumpades upp och renades i ett lokalt reningsverk innan det släpptes ut igen som dagvatten i Lilla Värtan. Botten på gasklockan sanerades därefter på tjära som innehöll höga kolväten.

Den invändiga stålklockan klipps eller skärs till mindre delar. För att kunna komma in med arbetsutrustning och ut med rivningsmaterialet behöver öppningar tas upp i tegelfasaden. Det görs på ställen där framtida entréer är tänkta att ligga, men utformas så att det är möjligt att återställa fasaden.

JM Entreprenad har även fått uppdraget att tömma gasklocka 2 på vatten vilket kommer att ske under 2011.

Miljöbesparande åtgärder

Lokal vattenrening i gasverksområdet sparade transporter motsvarande 2,5 varv runt jorden.

Bilder

Jämför bostäder