JM does not take responsibility for the translation

Fjärrvärmeledning

Projektet avsåg nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan två värmeverk i Jordbro värmeverk i Haninge och Bollmora värmeverk i Tyresö. Ledningen byggdes för att koppla ihop två ledningsnät samt möjliggöra att fler bostäder värmdes upp med fjärrvärme. Då Bollmora värmeverk saknar utbyggnadsmöjlighet kommer det främst att användas vid toppbelastning och som reservanläggning.

I entreprenaden ingick byggnadsarbeten i befintliga verk, nybyggnad av kammare, rörbroar, optofiber samt vattenledning. För att dra ledning vid den högtrafikerade väger som väg 73, användes schaktningsfria metoder på ett antal passager.

Jämför bostäder