JM does not take responsibility for the translation

Annedal finplanering

Entreprenaden omfattade finplaneringsarbeten fördelade i tre huvuddelar, 1A, Annedalsparken och Å-parken.

Parkerna omfattar trädgårdsanläggningar och planteringar, läggning av plattor och marksten, uppförande av granitmur, lekytor, möbleringar, konstgräsplan samt gjutning/konstruktion av en plaskdammsanläggning inklusive pump- och reningsanläggning. Samtidigt breddades Tappvägen.

Utmed Å-parken utfördes även våtmarksplanteringar.

Annedalsparken stod i fokus under BO-mässan i augusti 2012.

Bilder

Jämför bostäder