JM does not take responsibility for the translation

Slussen SN842

Entreprenaden är en del i ombyggnationen av nya Slussen. Vi bygger 200 m ny kaj vid Stadsgården i de östra delarna av Slussen.

Projektet innefattar även byggnation av ett dagvattenmagasin, kulvertar för kommande ledningsdragningar och omläggning av stora ledningar. Det är ett omfattande spontningsarbete med både slagen och borrad spont innan vi gjuter ett nytt kajhuvud som bekläs med natursten.

Vi bygger även en provisorisk bussterminal för Nackabussarna så att rivningen av gamla Slussen kan fortsätta.

Bilder

  • Fotograf: Linus Flodin, Barabild
  • Fotograf: Linus Flodin, Barabild

Jämför bostäder