JM does not take responsibility for the translation

Ny skorsten vid Sundbybergsverket

JME hade uppdraget att riva den befintlig gamla tegelskorstenen och ersätta den med en ny skorsten.

Ny skyline i Sundbyberg

Arbetet innefattade grundläggningsarbeten med 8 st stålpålar, gjutning av betongfundament och stommen för nya skostenen ca 8 m högt. Därefter monterades prefab till en höjd av ca 75 m. Alla rökkanaler byttes ut till stål varav den grövsta var 1400 mm.

Bilder

Jämför bostäder