JM does not take responsibility for the translation

Norrtälje Kaj

JME Anläggning har fått i uppdrag av Norrtälje kommun att anlägga en helt ny kaj i Norrtälje Hamn. Projektet utförs som totalentreprenad.

Kajarbetena kommer pågå under perioden november 2014 fram till juni 2017. Delar av området kommer stängas för trafik och allmänhet.

Omfattning

Projektet omfattar rivning av befintlig kajkonstruktion, cirka 460 meter, och ska ersättas med en ny kaj.

VA-kulvert och utloppsledning för dagvatten och anslutningsledningar till S/S Norrtelje. Rivning och omhändertagande av all natursten, storgatsten och smågatsten. Sanering och omhändertagande av föroreningar inom entreprenadområdet.

Förutom anpassning av anslutningsytor monteras flaggstänger och pollare ner för förvaring av beställaren liksom all natursten i området.

Bilder

Jämför bostäder