JM does not take responsibility for the translation

Liljeholmstorget

Överbyggnad av tunnelbanestation Liljeholmstorget åt SL samt ny bussterminal med brokonstruktioner och installationsutrymmen. En viktig del av anläggningsverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten. Nybyggnad och ombyggnad av kommersiella fastigheter, ROT.

Breddning ena tunnelmynningen och ombyggnad av befintlig brokonstruktion medförande sprängnings- och betongarbeten.

Liljeholmen i förvandling

Betongkonstruktioner och grundläggning för ny torgdel åt GFK. Markarbeten två bostadskvarter åt JM AB. Grundläggningsarbetena bestod av pålning i form av 800 stålkärnepålar, cirka 1000 betongpålar och cirka 500 Rautarokkipålar. I åtagandet ingick nya plattformar åt SL, VA-arbeten och pumpstationer.

Bilder

Jämför bostäder