JM does not take responsibility for the translation

Käppalaverket

JME har av Käppalaförbundet haft i uppdraget att bygga ny slamhanteringsbyggnad med tillhörande markarbeten.

Den nya byggnaden uppfördes för att klara den framtida slamhanteringen och för att få en optimal energiförbrukning tillsammans med behovet av en bättre miljö. Byggnaden försågs med nya slamavvattningscentrifuger. Byggnadens funktioner är väl genomtänkta och samlar på ett bra sätt ihop modern slamhantering. Ombyggnaden genomfördes under pågående drift.

Bilder

Jämför bostäder